سایت در حال بارگذاری می باشد لطفا منتظر بمانید....
faen
05136513720

ساختمان گشتا صنعت مشهد

It is worth noting that some esteemed customers, sometimes in connection with the affiliation of other people or stores who use the same name in their advertisements, ask the Mashhad Patrol, so in order to prevent any possible misuse. The products of this company are sold under registration number 30251 and license number 10898/6 with the following trademark Gashta logo and logo. Such establishments have no connection with this company and customers are required through legal channels to Investigate the validity of these claims.

لوگو گشتا صنعت مشهد
Official logo of Gashta Sanat Mashhad

تصمیمات گشتا صنعت مشهد در شرایط بحرانی و(شیوع ویروس کرونا) در راستای عمل به مسولیت های اجتماعی

دراین راستا گشتا صنعت مشهد شما را به تماشای ویدیو کلیپ زیر دعوت می نماید