فرم درخواست همکاری با شرکت گشتاصنعت مشهد

فرم درخواست همکاری

  • انتخاب عنوان شغلی متناسب با شرایط خود

  • مشخصات فردی

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • شرح مهارت ها و سوابق کار

  • دیپلم/رشتهلیسانس/رشتهفوق لیسانس/رشته 
  • نام سازمان / شرکتزمینه فعالیتسمتتاریخ شروع به کارتاریخ اتمام کارحقوقعلت خاتمه همکاریشماره تماس از محل کار 
  • انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, doc, docx.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .