سایت در حال بارگذاری می باشد لطفا منتظر بمانید....
faen
05136513720

گالری عکس حضور در نمایشگاه های بین المللی

 • گشتا صنعت مشهد حضور در نمایشگاه بین المللی
  گشتا صنعت مشهد حضور در نمایشگاه بین المللی
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد 1397
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد 1397
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد 1396
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد 1396
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد 1395
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد 1395
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1396
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1396
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1395
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1395
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1395
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1395
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1394
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1394
 • نمایشگاه شیرینی و شکلات مشهد 1395
  نمایشگاه شیرینی و شکلات مشهد 1395
 • نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران 1396
  نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران 1396
 • نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران 1395
  نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران 1395
 • نمایشگاه شهر آفتاب تهران 1396
  نمایشگاه شهر آفتاب تهران 1396
 • نمایشگاه ایران پلاست تهران 1395
  نمایشگاه ایران پلاست تهران 1395
 • نمایشگاه اگروفود تهران 1398
  نمایشگاه اگروفود تهران 1398
 • نمایشگاه اگروفود تهران 1398
  نمایشگاه اگروفود تهران 1398
 • نمایشگاه اگروفود تهران 1397
  نمایشگاه اگروفود تهران 1397
 • نمایشگاه اگروفود تهران 1396
  نمایشگاه اگروفود تهران 1396
 • نمایشگاه اگروفود تهران 1395
  نمایشگاه اگروفود تهران 1395
 • نمایشگاه آی فود مشهد 1397
  نمایشگاه آی فود مشهد 1397
 • نمایشگاه آرد و نان تهران 1395
  نمایشگاه آرد و نان تهران 1395
 • نمایشگاه آجیل و خشکبار تهران 1395
  نمایشگاه آجیل و خشکبار تهران 1394
 • نمایشگاه آجیل و خشکبار تهران 1394
  نمایشگاه آجیل و خشکبار تهران 1394
 • گشتا صنعت مشهد در نمایشگاه اگروفود
  غرفه گشتا صنعت مشهد
 • شرکت در نمایشگاه بین المللی
  شرکت در نمایشگاه بین المللی
 • حضور در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1394
  حضور در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1394
 • گالری عکس حضور در نمایشگاه ها 1
  بازدید ریاست سازمان جهاد کشاورزی از غرفه گشتا صنعت مشهد
 • حضور در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1394
  1نمایشگاه-چاپ-و-بسته-بندی-تهران-1394-1
 • نمایشگاه صنایع غذایی مشهد 1395
  -صنایع-غذایی-مشهد-1395-1
 • نمایشگاه شهر آفتاب تهران 1396
  -شیرینی-و-شکلات-تهران-1394-1
 • نمایشگاه اگروفود تهران 1395
  -اگروفود-تهران-1395

تصمیمات گشتا صنعت مشهد در شرایط بحرانی و(شیوع ویروس کرونا) در راستای عمل به مسولیت های اجتماعی

دراین راستا گشتا صنعت مشهد شما را به تماشای ویدیو کلیپ زیر دعوت می نماید