سایت در حال بارگذاری میباشد لطفا منتظر بمانید
faen
05136513720-23

Contact US

آدرس:

کیلومتر پنج بزرگراه آسیایی – آزادی 133 – خیابان اول راست پلاک 27

تلفن: 23-05136513720      09151100918

Address of Gashta Sanat Mashhad on the map :


** گشتا صنعت مشهد شعبه دیگری ندارد **

1 150x150 - Contact US

توجه!!

نام ها مشابه هیچ گونه ارتباطی به گشتا صنعت مشهد ندارند

Address:

Mashhad, No 27,Kilometers 5, Azadi Highway,

Azadi 133, First Street the Right Side

Mail: info@gashtasanat.com

Phone: 051-36513720-3

Mobile: 09151100918

Address of Gashta Sanat Mashhad on the map


Send Us a Message

Rate This Page
User Review
    Comments Rating 0 (0 reviews)