سایت در حال بارگذاری می باشد لطفا منتظر بمانید....
faen
05136513720
printing and packaging exhibition 1

printing and packaging exhibition : We are proud to host you at the 3rd International Aftab Tehran Exhibition.
Km2 of Persian Gulf Highway Aftab International Exhibition – Hall A5 Booth R6۱۰ from ۱۳ October to

جمعی از مدیران

جمعی از مدیران

جمعی از مدیران

Share this post on:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

logo gashtasanat mashhad
گشتا صنعت مشهد

Digital License

logo-samandehi

Categories

تصمیمات گشتا صنعت مشهد در شرایط بحرانی و(شیوع ویروس کرونا) در راستای عمل به مسولیت های اجتماعی

دراین راستا گشتا صنعت مشهد شما را به تماشای ویدیو کلیپ زیر دعوت می نماید