جوهر خشک

مواد اولیه دستگاه ها و ملزومات چاپ و بسته بندی :

گشتا صنعت مشهد جهت رضایت مشتریان در کنار انواع محصولات که ارائه میدهد خدماتی چون مواد اولیه ، لوازم مصرفی و قطعات کلیه دستگاه ها را نیز ارائه می دهد تا در هیچ زمانی کار و تولید هیچکدام از مشتریان دچار مشکل و وقفه نشود.

 

انواع لوازم و قطعات :

لوازم و قطعات مصرفی کلیه دستگاه از جمله لوازم و قطعات

نمایش یک نتیجه