تاکن بروشور و کاغذ

تاکن کاغذ و بروشور

تاکن کاغذ و بروشور : برای تاکردن و پیچیدن کاغذو بروشور،استفاده می شود و برای کارخانجات داروسازی،آرایشی و بهداشتی ،مناسب است.

مشاهده همه 1 نتیجه